Responsabilitat Social Corporativa. Compromís TEYMASA

A Teymasa, sempre hem estat conscients de la necessitat d’incorporar formalment preocupacions sociolaborals, mediambientals i de drets humans, com part intrínseca del nostre negoci.

És cert que en aquests anys, més allà de ser un ferm propòsit del nostre president mai havíem  fet el pas de reflectir-ho als nostres informes. O a simplement deixar constància per escrit de quines han de ser les nostres guies a l’hora de prendre qualsevol decisió de negoci.

Amb la maduresa que dona l’experiència i aprofitant el final del 2017, ens hem llançat a l’acció.

Compartim aquí les nostres bases d’acció. Aquelles que seguirem en tot moment, i amb les que ens comprometem a anar millorant en aquest reptador futur que ens espera.

 

Principis RSC Teymasa. Aprovats pel Consell d’Administració a data 27.12.2017

 

 1. Recursos humans

 

 • La jornada mitjana del treball a la meva empresa no excedeix la duració de la jornada de Conveni.
 • La companyia no estableix cap distinció al contractar nous treballadors en funció de la seva edat, raça o sexe.
 • El percentatge de contractes fixes és més gran que el de contractes eventuals.
 • Los salaris dels treballadors estan per sobre del estipulat pel Conveni Col·lectiu del sector.
 • L’empresa té un significatiu número de dones a la seva plantilla, comptant als llocs de responsabilitat.
 • En cas de necessitar noves incorporacions l’empresa sempre té present la promoció interna com primera opció.
 • A la plantilla hi ha treballadors amb capacitats limitades o en el seu defecte participen a determinats processos de selecció amb total normalitat.
 • Es realitzen enquestes sobre ambient laboral per detectar de deficiències i implantació de millores.

 

 1. Organització i administració

 

 • Els treballadors reben habitualment informació de les línies a seguir en matèria d’objectius i estratègies productives.
 • Els treballadors de l’empresa participen activament als processos de pressa de decisions al seu departament.
 • L’empresa té un Consell d’Administració especialitzat  en diversos camps per assegurar transparència, eficiència i màxim rigor a l’hora de prendre decisions estratègiques.

 

     3. Prevenció laboral i ambiental

 

 • La companyia desenvolupa plans de gestió i tractament de residus perillosos segons l’establert per la legislació vigent.
 • L’empresa disposa duna assegurança de responsabilitat civil en cas d’accident laboral.
 • A l’empresa estem compromesos amb la reducció progressiva del consum de recursos naturals.
 • La companyia subministra material reglat i imparteix als treballadors i directius cursos de formació en prevenció de riscos laborals atenent a la legislació vigent.

 

 1. Adaptació al canvi

 

 • L’empresa ofereix habitualment cursos de formació als empleats amb una relació a noves tècniques, estratègies i procediments de producció.
 • L’empresa ha incorporat nou material de treball i noves tècniques de producció per la millora de productivitat i competitivitat.
 • Els directius i altres comandaments utilitzen i coneixen l’abast del Social Selling i el promouen. Acudeixen a fòrums especialitzats per estar al dia de tendències, novetats i necessitats del sector.

 

 1. Relació amb l’entorn local

 

 • Programa de formació destinat a membres de la comunitat local on estem ubicats (pràctiques, beques, visites escolars..).
 • Som membres d’alguna associació o organització de la nostra localitat o zona.

 

      6. Relació  amb con l’entorn comercial i productiu

 

 • Quan presentem les nostres productes als nostres clients, ho fem acompanyant-los de tota la informació necessària sobre els seus components i característiques.
 • La política de proveïdors de Teymasa no admet l’obtenció de subministres d’empreses d’economia submergida.
 • A l’empresa, les relacions amb altres empreses del sector, amb les associacions que ens representen i les institucions públiques o privades vinculades a la nostra activitat econòmica son molt estables i a llarg termini.