Sistema de neteja CIP o Cleaning-In-Place

Sistema de neteja CIP o Cleaning-In-Place

Sistemes de neteja

Sistema que permet desinfectar equips de procés entre lots de producció sense necessitat de desmuntar-los, netejant eficaçment els interiors de canonades, recipients, equips de procés i accessoris associats. El procés poden incloure  rentades múltiples amb aigua, àcids dèbils, bases dèbils, detergents, vapor i agents similars de neteja en funció del producte o productes a eliminar.

Aquest sistema pot estar totalment automatitzat i integrat a la màquina d’omplir amb el PLC, tanques de balanç múltiple, sensors, vàlvules, sistemes de adquisició de dades, filtres especials de aspersió i un ventilador amb intercanviador de calor per mitja de de vapor.

Multiway

Multiway

Multiway o sistema de acoblament automàtic de canonades

Sistema de connexió segura i estanca sota pressió d’un conjunt de canonades, en el que es garanteix la no circulació de fluid en casos de que la connexió no està acoblada correctament. Es destacable la utilització del multiway paer sistemes de barreja en líniablending line – o en aditivació   – mitjançant control de pes -, i inclús per l’enviament de diferents productes a la línia o línies de envasat.