Llaunes i garrafes – Dosificació

Llaunes i garrafes – Dosificació

Omplidores de llaunes i garrafes amb dosificació Semiautomàtica o Automàtica

Màquines envasadores de líquids que realitzen l’operació d’ompliment mitjançant dosificació o control de volum del producte d’una manera ràpida i amb la precisió exigida per les aplicacions industrials en les que s’implementa.

Omplidora semiautomàtica per volum. Es requereix l’assistència del operari per l’alimentació i tapat dels envasos. Dissenyada sota un concepte un concepte modular que permet ampliar el mòdul de envasat a dos estaciones independents i regulables. Permet incorporar una cinta transportadora per els envasos o un sistema de tapat automàtic.

 

Omplidora automàtica per volum. Realitza el cicle d’ompliment de manera totalment automatitzada: avançant pas a pas i posicionament automàtic dels envasos i capçals/als pel tapat automàtic. Dissenyada sota un concepte modular que permet ampliar el mòdul d’envasat fins a quatre estacions independents i regulables per variar la quantitat de producte por envàs.

La màquina dosificadora se pot complementar amb altres equips perifèrics:

 •  Mesa de acumulació
 •  Despaletitzador de envasos
 •  Etiquetadora de garrafes
 •  Formadora de caixes
 •  Sistema de encaixonat
 •  Robot paletitzador i enfardat

 

Bidons – En línia

Bidons – En línia

Omplidores de bidons en línia. Semiautomàtiques o Automàtiques

Omplidores per control de pes per envasos de 20 a 220 litres, amb possibilitat de disposar de diverses canyes per omplir sempre connectades.

Disponibles en versió adaptada al compliment de la normativa ATEX de àrees classificades.

Omplidora semiautomàtica per control de pes mitjançant bàscula electrònica per bidons de fins 220 litres, metàl·lics o de plàstic. Equip senzill, amb canya regulable en alçada, de fàcil implantació i alta adaptabilitat al canvi de format.

 

Omplidora automàtica per control de pes mitjançant bàscula electrònica avançant pas a pas amb recerca  i centrat automàtic d’orifici. Disponible amb sistema de desenroscat automàtic abans del emplenat o roscat i precintat automàtic una vegada omplert.

La configuració més habitual d’una omplidora ponderal amb dues canyes d’envasat. Malgrat això, és adaptable a les següents condicions:

 •  Més canyes en línia
 •  Especialització de les canyes dedicades a les diferents arribades de producte per  evitar contaminació. Canvis de producte  pràcticament instantanis
 •  Diversos sistemes de tapat en línia, en funció de les característiques del tap i envàs
 •  Centrat automàtic dels envasos amb orifici excèntric
 •  Opció d’adició de nitrogen abans i / o després de l’operació d’emplenat

 

 

Llaunes i Garrafes- Ponderal

Llaunes i garrafes – Ponderal

Omplidora de llaunes i garrafes ponderal Semiautomàtica o Automàtica

Màquines envasadores de líquids que realitzen l’operació d’ompliment mitjançant  el control de pes del producte utilitzant una bàscula electrònica amb tara automàtica instal·lada en cada unitat d’ompliment.

Alta adaptabilitat al canvio del format del envàs.

Disponibles en versió adaptada al compliment de la normativa ATEX d’àrees classificades.

Omplidora semiautomàtica per control de pes amb fixació de canya mitjançant sistema clamp.  Aquest sistema permet realitzar canvis d’una manera ràpida i senzilla davant d’operacions de neteja o canvi de producte. Canya regulable en alçada facilitat la seva adaptació a diferents models d’envàs.

 

Omplidora automàtica per control de pes amb transportadors automatitzats per la introducció i evacuació dels envasos a la línia. Equipada amb un sistema de recerca del orifici d’emplenat pels envasos cilíndrics i de control de orifici pels rectangulars. Disposa de tapat automàtic a pressió o roscat.

 

L’omplidora automàtica es pot complementar amb les següents equips perifèrics:

 

 •  Unitat de despaletitzat per assegurar una alimentació continuada dels envasos a l’omplidora
 •  Cullera de recollida de degotejos
 •  Sistema d’aspiració de gasos
 •  Possibilitat de diverses canyes connectades a la línia d’envasat
 • Control de continuïtat elèctrica del envàs en automàtic, per eliminar l’electricitat estàtica a zones classificades
 •  Circuit de neteja
 •  Protecció anti corrosiva
 •  Etiquetadora de garrafes
 •  Plataforma d’operari
 •  Sistema de termo segellat de taps
 •  Formadora de caixes
 •  Sistema de encaixonat
 •  Robot paletitzador i enfardat

Bidons i IBC’s sobre Palet

Bidons i IBCs – Sobre palet

Omplidores de bidons i IBCs sobre palets Semiautomàtica o Automàtica

Omplidores per control de pes per envasar bidons de fins 220 litres disposats sobre palets o bé contenidors IBC de 1.000 litres de capacitat.

 

Disponibles en versió adaptada al compliment de la normativa ATEX per àrees classificades.

 

Omplidora semiautomàtica per control de pes amb un sistema motoritzat de eixos cartesians pel posicionament assistit de la canya d’emplenat sobre la boca del envàs, mitjançant un joystick. Connexió de canya mitjançant sistema clamp que permet realitzar canvis d’una manera ràpida i senzilla davant operacions de neteja o canvi de producte. Canya regulable en alçada facilitant la seva adaptació als seus diferents models de bidó o contenidor.

 

Omplidora automàtica per control de pes amb transportadors automatitzats per la introducció i evacuació dels envasos en línia. Possibilitat d’equipar-la amb un sistema de visió artificial o d’escanejat 3D per la detecció dels orificis d’emplenat. Disponible amb eines pneumàtiques per l’enroscat i precintat dels envasos, o bé mitjançant sistema de tapat totalment automàtic.

 

Aquesta omplidora està equipada amb un software específic desenvolupat per Teymasa,  per la supervisió del envasat ponderal. D’aquesta manera es pot controlar i gestionar tot el cicle d’emplenat en temps real.

 

Opcionalment, podem equipar l’envasadora amb els següents sistemes:

 

 •  Sistema de tapat / destapat automàtic.
 •  Fins 5 canyes en màquina connectades de manera permanent als circuïts d’arribada de producte
 •  Canvi automàtic de canyes
 •  Addició de nitrogen abans i/o després del emplenat
 •  Sistema de posada a terra en automàtic per productes inflamables -Directiva ATEX-