Paletitzadors

Paletitzadors

Manutenció d’envasos paletitzadors Semiautomàtics o Automàtics.

Paletitzadors semiautomàtics para garrafes o bidons de 50 a 200 litres. Una sola capa per sistema de espàtula escamotejables, amb introducció/extracció de paletes en manual -carretó-.

 

Paletitzadors automàtics per garrafes o bidons de 25 a 200 litres. Possibilitat de paletitzar diverses capes depenen del format d’envàs.

 •  Equipat amb un sistema combinat d’espàtula i pòrtic d’eixos cartesians
 •  Disponible amb múltiples sistemes de subjecció de la carrega, en funció del format i característiques del envàs
 •  Dispensador de palets de forma unitària a la zona de paletització
 •  Entrada i sortida de palets de forma totalment automàtica
 •  Possibilitat d’absorbir la producció de diverses línies simultàniament, inclús amb formats d’envàs totalment diferents

Despaletitzadors Automàtics

Despaletitzadors Automàtics

Manutenció d’envasos despaletitzadors Automàtics de Bidons o de Sacs

Despaletitzador automàtic de bidons equipat amb un sistema de escanejat que identifica la posició dels bidons sobre el palet indicant les coordenades de posicionament al plat de pinces, que recull el bidó i el desplaça cap al transportador corresponent. L’operari gestiona el pòrtic de despaletització de forma còmoda i senzilla a través d’un joystick instal·lat en el pupitre de comanaments.

 

Despaletitzador/tallador de sacs per capes de paletització.

 

 •  El palet amb els sacs a buidar es col·loca sobre la taula elevadora d’accionament hidràulic
 •  La taula elevadora ascendeix automàticament aproximant-se a un plat de pinces que recull la capa de sacs
 •  Posteriorment s’envien a la zona de tall, proveïda de fulles.
 •  S’aboca el contingut dels sacs dins d’una tremuja de recollida de producte
 •  Els sacs buits cauen sobre una safata des de la qual es van retirant

 

Altres Equips

Altres Equips

Altres equips per la manutenció d’envasos.
Transportadors, Taules de Gir, Carros, Voltejadors i Estufa de Bidons

Sistemas para automatitzar moviments repetitius a través de transportadors. En funció de la carrega a moure i característiques de la instal·lació, dissenyem i fabriquem transportadors de rodets, transportadors de cadenes, transportadors de tauletes, transportadors modulars o cintes transportadores.

 

Taules de gir per bidons, caixes, palets o contenidors que permetin realitzar girs estables i sense oscil·lacions. S’adeqüen al sistema de transport de la carrega en funció de cada instal·lació.

 

Carros de transferència para bidons o palets. Permeten realitzar recollides o entregues de la carga a diferents línies de transport – dos o més-, de manera totalment automatitzada i segura.

 

Voltejadors de bidons de fins 360º. Possibilitat de personalització segons necessitats especifiques.

 

Estufes per escalfar bidons metàl·lics de 220 litres mitjançant vapor d’aigua a 143º. Possibilitat d’adaptar l’estufa per usar oli tèrmic amb fluid calefactor. Disponibilitat ‘escollir entre dos versions segons necessitats de gestió, per 15 o 25 bidons.

Elevadors especials

Elevadors Especials

Manutenció d’envasos elevadors especials

Sistemas d’elevació de carregues amb cabina d’elevació, la base pot tenir un transportador de rodets motoritzats. Sistema de transmissió mitjançant moto-reductor elèctric.

 • Porta d’entrada al elevador totalment automàtica col·locada a la mateixa cabina mòbil
 • Disposa de xapes laterals per impedir la caiguda de la carrega.
 • Incorpora un sistema mecànic que facilita l’operació de anivellació de la cabina

 

Els nostres elevadors incorporen a mes tots els elements i sistemes necessaris per garantir la màxima seguretat:

 • Guies
 • Porta automàtica
 • Contrapesos
 • Paracaigudes mecànics
 • Sistema de seguretat de trencament de cadenes