imagen Teymasa línea de llenado de bidones

Magatzem automàtic de bidons buits

Magatzem automàtic de bidons

Amb capacitat de fins 1.944 bidons buits. El nostre magatzem automàtic està dissenyat per assegurar la seqüència de carrega i descarrega aplicant la filosofia FIFO (First In, First Out). No hi ha la necessitat de intervenció d’operaris i està preparat per minimitzar l’eventual deteriorament dels envasos per manipulació.

Permet que es pugui treballar de manera simultània i segura tant en el procés de carrega dels bidons que arriben, com a la introducció dels mateixos a les línies d’emplenat.

L’operador pot escollir la plataforma desitjada tant per carregar com per descarregar els envasos. En tot moment tindrà informació sobre el número de bidons, la seva qualitat (material, color, etc.) i el número de unitats disponibles a cada una de les plataformes que conformen el magatzem.

Adaptabilitat total a la disponibilitat d’espai de cada planta.

Dimensions magatzem de 1.944 unitats. de capacitat:

  •  8,765 mm d’ample
  •  26,940 mm de llarg
  •  8,600 mm alt
  •  Son12 unitats/fila x 27 files x 6 nivells.

Contenidor IBC’s i Bidons sobre Palet

Contenidor IBC’s i Bidons sobre Palet

Magatzem automàtic per IBCs buits o bidons paletitzats. La nostra experiència als moviments de contenidors IBC, elevació de carregues i sistemes d’emmagatzement  automàtic de bidons, avala i garanteix el nou desenvolupament que suposa tota una innovació pel mercat.