Paletitzadors

Manutenció d’envasos paletitzadors Semiautomàtics o Automàtics.

Paletitzadors semiautomàtics para garrafes o bidons de 50 a 200 litres. Una sola capa per sistema de espàtula escamotejables, amb introducció/extracció de paletes en manual -carretó-.

 

Paletitzadors automàtics per garrafes o bidons de 25 a 200 litres. Possibilitat de paletitzar diverses capes depenen del format d’envàs.

  •  Equipat amb un sistema combinat d’espàtula i pòrtic d’eixos cartesians
  •  Disponible amb múltiples sistemes de subjecció de la carrega, en funció del format i característiques del envàs
  •  Dispensador de palets de forma unitària a la zona de paletització
  •  Entrada i sortida de palets de forma totalment automàtica
  •  Possibilitat d’absorbir la producció de diverses línies simultàniament, inclús amb formats d’envàs totalment diferents