Multiway

Multiway o sistema de acoblament automàtic de canonades

Sistema de connexió segura i estanca sota pressió d’un conjunt de canonades, en el que es garanteix la no circulació de fluid en casos de que la connexió no està acoblada correctament. Es destacable la utilització del multiway paer sistemes de barreja en líniablending line – o en aditivació   – mitjançant control de pes -, i inclús per l’enviament de diferents productes a la línia o línies de envasat.