Llaunes i garrafes – Dosificació

Omplidores de llaunes i garrafes amb dosificació Semiautomàtica o Automàtica

Màquines envasadores de líquids que realitzen l’operació d’ompliment mitjançant dosificació o control de volum del producte d’una manera ràpida i amb la precisió exigida per les aplicacions industrials en les que s’implementa.

Omplidora semiautomàtica per volum. Es requereix l’assistència del operari per l’alimentació i tapat dels envasos. Dissenyada sota un concepte un concepte modular que permet ampliar el mòdul de envasat a dos estaciones independents i regulables. Permet incorporar una cinta transportadora per els envasos o un sistema de tapat automàtic.

 

Omplidora automàtica per volum. Realitza el cicle d’ompliment de manera totalment automatitzada: avançant pas a pas i posicionament automàtic dels envasos i capçals/als pel tapat automàtic. Dissenyada sota un concepte modular que permet ampliar el mòdul d’envasat fins a quatre estacions independents i regulables per variar la quantitat de producte por envàs.

La màquina dosificadora se pot complementar amb altres equips perifèrics:

  •  Mesa de acumulació
  •  Despaletitzador de envasos
  •  Etiquetadora de garrafes
  •  Formadora de caixes
  •  Sistema de encaixonat
  •  Robot paletitzador i enfardat