Elevadors Especials

Manutenció d’envasos elevadors especials

Sistemas d’elevació de carregues amb cabina d’elevació, la base pot tenir un transportador de rodets motoritzats. Sistema de transmissió mitjançant moto-reductor elèctric.

  • Porta d’entrada al elevador totalment automàtica col·locada a la mateixa cabina mòbil
  • Disposa de xapes laterals per impedir la caiguda de la carrega.
  • Incorpora un sistema mecànic que facilita l’operació de anivellació de la cabina

 

Els nostres elevadors incorporen a mes tots els elements i sistemes necessaris per garantir la màxima seguretat:

  • Guies
  • Porta automàtica
  • Contrapesos
  • Paracaigudes mecànics
  • Sistema de seguretat de trencament de cadenes