Despaletitzadors Automàtics

Manutenció d’envasos despaletitzadors Automàtics de Bidons o de Sacs

Despaletitzador automàtic de bidons equipat amb un sistema de escanejat que identifica la posició dels bidons sobre el palet indicant les coordenades de posicionament al plat de pinces, que recull el bidó i el desplaça cap al transportador corresponent. L’operari gestiona el pòrtic de despaletització de forma còmoda i senzilla a través d’un joystick instal·lat en el pupitre de comanaments.

 

Despaletitzador/tallador de sacs per capes de paletització.

 

  •  El palet amb els sacs a buidar es col·loca sobre la taula elevadora d’accionament hidràulic
  •  La taula elevadora ascendeix automàticament aproximant-se a un plat de pinces que recull la capa de sacs
  •  Posteriorment s’envien a la zona de tall, proveïda de fulles.
  •  S’aboca el contingut dels sacs dins d’una tremuja de recollida de producte
  •  Els sacs buits cauen sobre una safata des de la qual es van retirant