Contenidor IBC’s i Bidons sobre Palet

Magatzem automàtic per IBCs buits o bidons paletitzats. La nostra experiència als moviments de contenidors IBC, elevació de carregues i sistemes d’emmagatzement  automàtic de bidons, avala i garanteix el nou desenvolupament que suposa tota una innovació pel mercat.