Sistema de neteja CIP o Cleaning-In-Place

Sistemes de neteja

Sistema que permet desinfectar equips de procés entre lots de producció sense necessitat de desmuntar-los, netejant eficaçment els interiors de canonades, recipients, equips de procés i accessoris associats. El procés poden incloure  rentades múltiples amb aigua, àcids dèbils, bases dèbils, detergents, vapor i agents similars de neteja en funció del producte o productes a eliminar.

Aquest sistema pot estar totalment automatitzat i integrat a la màquina d’omplir amb el PLC, tanques de balanç múltiple, sensors, vàlvules, sistemes de adquisició de dades, filtres especials de aspersió i un ventilador amb intercanviador de calor per mitja de de vapor.