Altres Equips

Altres equips per la manutenció d’envasos.
Transportadors, Taules de Gir, Carros, Voltejadors i Estufa de Bidons

Sistemas para automatitzar moviments repetitius a través de transportadors. En funció de la carrega a moure i característiques de la instal·lació, dissenyem i fabriquem transportadors de rodets, transportadors de cadenes, transportadors de tauletes, transportadors modulars o cintes transportadores.

 

Taules de gir per bidons, caixes, palets o contenidors que permetin realitzar girs estables i sense oscil·lacions. S’adeqüen al sistema de transport de la carrega en funció de cada instal·lació.

 

Carros de transferència para bidons o palets. Permeten realitzar recollides o entregues de la carga a diferents línies de transport – dos o més-, de manera totalment automatitzada i segura.

 

Voltejadors de bidons de fins 360º. Possibilitat de personalització segons necessitats especifiques.

 

Estufes per escalfar bidons metàl·lics de 220 litres mitjançant vapor d’aigua a 143º. Possibilitat d’adaptar l’estufa per usar oli tèrmic amb fluid calefactor. Disponibilitat ‘escollir entre dos versions segons necessitats de gestió, per 15 o 25 bidons.