Despaletitzadors de bidons

Sector Alimentació

Sistema de despaletització automàtic de bidons per la industria. Mitjançant un escàner instal·lat en el pòrtic de despaletització i un plat de pinces, el sistema permet seleccionar el bidó concret que es desitja traspassar del palet d’entrada cap als transportadors de sortida del pòrtic que el conduirà cap a la línia de producció.

Sistemes de connexió i neteja

CIP o Cleaning-In-Place. Sistema que permet desinfectar equips de procés entre lots de producció sense necessitat de desmuntar-los, netejant eficaçment els interiors de canonades, recipients, equips de procés i accessoris associats. El procés poden incloure  rentades múltiples amb aigua, àcids dèbils, bases dèbils, detergents, vapor i agents similars de neteja en funció del producte o productes a eliminar.

Aquest sistema pot estar totalment automatitzat i integrat a la màquina d’omplir amb el PLC, tanques de balanç múltiple, sensors, vàlvules, sistemes de adquisició de dades, filtres especials de aspersió i un ventilador amb intercanviador de calor per mitja de de vapor.

 

Multiway o sistema de acoblament automàtic de canonades.  Sistema de connexió segura i estanca sota pressió d’un conjunt de canonades, en el que es garanteix la no circulació de fluid en casos de que la connexió no està acoblada correctament. Es destacable la utilització del multiway paer sistemes de barreja en líniablending line – o en aditivació   – mitjançant control de pes -, i inclús per l’enviament de diferents productes a la línia o línies de envasat.

CIP Clean In Place

CIP Clean In Place

Desinfecció de equips entre lots de producció

Multiway

Multiway

Sistemes de acoblament automàtic de canonades

Dissenyem i fabriquem les teves idees

Posem a la teva disposició més de 35 anys d’experiència i rigor.  Una alta especialització al sector del envasat de productes químics i petroquímics. I un equip d’enginyeria disposat a solucionar qualsevol dificultat de disseny.

Contacta AMB nosALTRES