Disseny, fabricació, instal-ació i SAT omplidores de bidons

Omplidores de bidons, tambors, cilindres, garrafes i IBC’s ; despaletització, Paletització i Moviment de carregues Industrials.

Teymasa és especialista en el disseny, fabricació, instal·lació i servei tècnic d’Omplidores de bidons, tambors, cilindres, garrafes i IBC’s ; despaletització, Paletització i Moviment de carregues Industrials,  com magatzems automàtics de bidons, transportadors, canvis de direcció, i elevadors de palets.

Tenim una amplia Experiència contrastada en instal·lacions per zones classificades i productes inflamables Directiva ATEX 94/9CE.